Sąlygos ir nuostatos

Šios sąlygos skirtos informacijai apie „HuntProX“, juridinis adresas Vilnius, Smolensko g. 10 / Žemaitės g. 22, LT-03201, PVM reg. nr.: 304707360 („Pardavėjas“), taip pat naudojimosi internetine parduotuve www.huntprox.com identifikavimui.

Šios sąlygos taikomos sudarant visas Pardavėjo ir Pirkėjo sutartis dėl Prekių pardavimo (toliau – Sutartis). Prieš užsakydami gaminius internetinėje parduotuvėje, atidžiai perskaitykite šias Sąlygas ir įsitikinkite, kad jas supratote. Atkreipiame dėmesį, kad prieš vykdydamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, atsisakant numatytų sąlygų, užsakymas negalimas.

Pardavėjas turi teisę keisti šias Sąlygas. Visada užsakant Prekę, Sutarčiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo taikoma tuo momentu galiojanti Sąlygų redakcija. Kiekvieną kartą užsakant Prekes rekomenduojame peržiūrėti Sąlygas, kad Pirkėjas įsitikintų, jog visiškai supranta, kokiomis sąlygomis konkrečiu atveju bus vykdomas užsakymas. Šios sąlygos paskutinį kartą buvo atnaujintos 2023 m. liepos 14 d.

Šios sąlygos ir visos Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo aprašytos ir sudaromos tik nacionaline (latvių) kalba.

Pirkimas laikomas įvykdytu, kai Pardavėjas gavo užsakymą savo sistemoje ir Pirkėjas gavo užsakymo patvirtinimą užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu. Norint pateikti užsakymą, būtina pateikti šią informaciją – vardą ir pavardę, telefoną, el. paštą ir pristatymo būdą, adresą.

Pirkėjas patvirtina, kad yra pilnametis ir turi teisę sudaryti Pirkimo sutartį, taip pat pateiktos informacijos teisingumą, nes tai daro didelę įtaką užsakymų vykdymui.

Tais atvejais, kai būtina užtikrinti informacijos redagavimą, pakeisti užsakymo turinį ar pristatymo informaciją, Šalys naudosis el.

Visų prekių kainos nurodytos eurais, įskaitant PVM.

Mokėjimo sąlygos

Pardavėjas huntprox.com siūlo šiuos mokėjimo būdus:

• Mokėjimo kortelės Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro ir American Express

• Swedbank, SEB banko, Luminor ir Citadele Banklink mokėjimai

Užsakymas išsiunčiamas tik pilnai apmokėjus užsakymą.

Ginčų sprendimo tvarka

Ginčus ir nesutarimus Šalys, esant galimybei, spręs derybų keliu, tačiau jei tai neįmanoma, tai Latvijos Respublikos Rygos apygardos teisme Rygoje, taikydamos Latvijos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises ir pareigas nustato www.huntprox.com svetainėje patalpintos taisyklės ir Latvijos Respublikos įstatymai, įskaitant Vartotojų teisių apsaugos įstatymą.