Vispārīgie noteikumi

Šie noteikumi ir paredzēti informācijas sniegšanai par “HuntProX”, juridiskā adrese Viļņa, Smolensko g. 10 / Žemaites g. 22, LT-03201, PVN reģ. nr.: 304707360 (“Pārdevējs”), kā arī interneta veikala www.huntprox.com lietošanas apzināšanai.

Šie Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot jebkādus līgumus starp Pārdevēju un Pircēju par Preču pārdošanu (“Līgums”). Pirms Preču pasūtīšanas interneta veikalā, lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos izprotat. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, pasūtījuma pabeigšana un Preces pasūtīšana nav iespējama.

Pārdevējam ir tiesības mainīt šos Noteikumus. Ikreiz, kad Prece tiek pasūtīta, Līguma noslēgšanai starp Pārdevēju un Pircēju tiek piemērota tajā brīdī spēkā esošā Noteikumu redakcija. Katru reizi, pasūtot Preces, iesakām pārskatīt Noteikumus tam, lai Pircējs būtu pārliecinājies, ka pilnībā saprot, ar kādiem nosacījumiem konkrētajā gadījumā tiks veikts pasūtījums. Pēdējo reizi šie Noteikumi tika atjaunoti 2023. gada 14. jūlijā.

Šie Noteikumi un jebkādi Līgumi starp Pārdevēju un Pircēju tiek sastādīti un slēgti tikai valsts valodā.

Pirkums tiek uzskatīts par veiktu brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis pasūtījumu savā sistēmā un Pircējs ir saņēmis pasūtījuma apstiprinājumu pasūtījumā norādītajā e-pasta adresē. Pasūtījuma veikšanai nepieciešams norādīt šādu informāciju – vārds un uzvārds, tālrunis, e-pasts un piegādes veids, adrese.

Pircējs apliecina, ka ir pilngadīgs un ir tiesīgs slēgt Pirkuma līgumu, kā arī sniegtās informācijas patiesumu, kas būtiski ietekmē pasūtījumu izpildi.

Gadījumos, kad nepieciešams nodrošināt informācijas rediģēšanu, mainīt pasūtījuma saturu vai piegādes informāciju, Puses izmantos e-pastus.

Visu preču cenas ir norādītas eiro valūtā, iekļaujot PVN.

Apmaksas nosacījumi

Pārdevējs interneta veikalā huntprox.com piedāvā šādus apmaksas veidus:

· Ar norēķinu kartēm Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro un American Express

· Swedbank, SEB bank, Luminor un Citadele Banklink maksājumus

Pasūtījums tiek izsūtīts tikai un vienīgi pēc pilnas pasūtījuma apmaksas.

Strīdu izšķiršanas kārtība

Strīdus un domstarpības Puses pēc iespējas risinās pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad Latvijas Republikas Rīgas rajona tiesā Rīgā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Pircēja un Pārdevēja savstarpējās tiesības un pienākumus nosaka www.huntprox.com vietnē ievietotie noteikumi un LR normatīvie akti, tai skaitā Patērētāju aizsardzības likums.