Privātuma polika

HuntProX Privātuma politika attiecas uz personas datiem, kuri tiek izmantoti un apstrādāti, izpildot pasūtījumus. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā.

HuntProX garantē Jūsu datu aizsardzību. Mēs regulāri uzlabojam Privātumu politiku, tādējādi nodrošinot datu aizsardzību augstākajā līmenī.

Personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija, kuru izmantojot iespējams identificēt fiziska personas – HuntProX klientus, sadarbības partnerus vai uzņēmuma darbiniekus, personas kodu, dzīves vietas adresi, personīgo tālruņa numuru, e-pasta adresi, saņemtos pakalpojumus, norēķinu informāciju, telefoniskās vai elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu.

HuntProX rūpējas par esošo, potenciālo, kā arī bijušo klientu datu apstrādi, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679[3], kā arī direktīvu A 95/46/EK[4] (par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi) un šādu datu brīvu apriti, kā arī citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. HuntProX nepārdos Jūsu datus un nesniegs informāciju par Jūsu datiem trešo personu mārketinga u.c. aktivitāšu vajadzībām.

Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

Konfidencialitāte un datu izmantošana

HuntProX izmanto klientu datus pasūtījumu apstrādei, izsūtīšanai un atgādinājumiem par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pasūtījumiem. Lai padarītu tīmekļa vietni efektīvāku, kā arī draudzīgāku lietotājiem, tajā tiek izmantoti sīkfaili (cookies).

Sīkfaili ir neliels fails, kas tiek saglabāts lietotāju datoros, lai varētu saglabāt preferences un citu informāciju, kura tiek izmantota lietotāja apmeklētajās tīmekļa lapās. Sīkfaili var saglabāt lietotāju iestatījumus noteiktās vietnēs, un dažkārt sīkfaili var tikt izmantoti, lai izsekotu, kā apmeklētāji nokļūst vietnēs un kādas darbības tajās veic. Sīkfaili uzlabo lietotāja pieredzi, apmeklējot tīmekļa vietni, ļaujot sistēmai atpazīt apmeklētājus.

Lai analizētu šīs tīmekļa vietnes lietotāja paradumus un lietojumu kopumā, www.huntprox.com izmanto Google sniegto pakalpojumu – Google Analytics. Šis pakalpojums veido statistiku un citu informāciju par tīmekļa vietni, izmantojot sīkfailus, kuri tiek glabāti lietotāju datoros. Informācija, kas tiek veidota saistībā ar www.huntprox.com tīmekļa vietni, tiek izmantota, lai veidotu atskaites par tīmekļa vietnes lietojumu.

Google sīkfailu veiktie uzdevumi:

· Atšķir unikālos lietotājus, kā arī iegaumē iepriekšējo apmeklējumu skaitu un laiku;

· Iegaumē informāciju par datplūsmas avotu.

· Nosaka sesijas sākuma un beigu laiku.

Ņemot vērā šo sīkfaila tipu, Google tos uzglabā no 30 minūtēm līdz pat 2 gadiem. Google Privātuma politika pieejama šajā vietnē: http://www.google.lv/privacypolicy.html

Ērtākai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai, rekomendējam sīkfailus saglabāt. Informējam, ka sīkfailu (cookies) nobloķēšana var kavēt pilnvērtīgas mājaslapas izmantošanu.

Papildus, Jūsu dati tiek apstrādāti, brīdī kad izveidojat savu klienta profilu mūsu tīmekļa vietnē, tam par juridisko pamatu kalpo Jūsu piekrišana un dati glābjas tik ilgi, kamēr Jūs no tiem atteiksieties.

Jūsu dati ir konfidenciāli, pieeja tiem ir tikai un vienīgi autorizētiem HuntProX darbiniekiem, kuriem šī informācija nepieciešama darba pienākumu izpildei.

Ja Jums ir neskaidrības par HuntProX Privātuma politiku vai Jūsu datu apstrādi, sazināties ar mums, rakstot uz: info@huntprox.com.